سفارش تبلیغ
صبا

داستان راستان

شهید مرتضی مطهری (ره)

لینک عکس در صورت عدم مشاهده

ای مــــــطهـــری ، ای  اندیشــــــه پـاک

ای مـطهری ، ای  سرو خفته در خــاک

ای چـو آذرخــــش ، پرتلاطـتم ز فــریاد

جاودانـــــگی را تو بنوشـــــــتـه در یــاد

ای تـداوم صــــخره و مـــــوج و طوفان

ای تلاقی حکــمت و ســـــلک و عـرفان

ای معـــلـم مکـتب عشـــــق و حـــکمـت

شــــــــمع روشـــــــن محفــــل بشـــریت

ای  تـــو راوی  داســـــــتـان  صــداقـت

با هـمــه بگـــو داســـــــتان شــــــــهادت

رفـــــــته ای کــــنون تا تماشــــا گه راز

در بهــــار خــــون داده ای درس پـرواز

ارغوان عشق از بهارت شــکفـته اســت

روح قدسی ات ، با ملائک سرشته است

ز آســـــــــمان ما ، تا ســــحر ناله خیزد

چشــــمـمان  نگر ، از غـمـت ژاله ریزد

    * * * **

اینـــــک مــــردی آرام خفته اســـت

گوئی ستاره ای در خاک خفته استکلمات کلیدی : شهید مطهری داستان راستان معلم
زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها جهت دریافت کد کلیک کنید